Boka nu 08-410 77 340

Behandlingar

HÅLL KOLL PÅ DIN KROPP

Här kan du läsa om vanliga symton och behandlingar

Behandlingar

Behandlingar

Bättre hållning

Korrekt kroppshållning är en förutsättning för att hålla kroppen i full funktion. Med hjälp av lod och fotografi, kan Naprapatspecialisten på ett pedagogiskt sätt hjälpa dig att förstå och på så vis göra förändringar i allt från huvudets- till fotsulansposition.

Dry-needling

Naprapatspecialisten använder sig utav intramuskulär stimulering med nålar, Dry-needling. Akupunkturnålarna är ett effektivt verktyg för att komma åt djupare, långvariga muskelspänningar och värk.

Ergonomi

För att få ett så bra resultat som möjligt av behandlingen, hjälper vi dig med ergonomiska åtgärder och korrigeringar.

Idrottsmassage

Idrottsmassagen har till syfte att, mjuka upp stela muskler, men också till att lokalt behandla spända och smärtsamma områden. Med hjälp av mer eller mindre djupgående massagetekniker påverkas muskler och bindväv vilket leder till ökad glidning och syresättning genom ökad blodgenomströmning i muskelcellerna. Detta gör att musklerna upplevs mjukare och smidigare samt ger en förbättrad läkning av muskelskador. Dessutom kan massagen kompletteras med triggerpunktsbehandling (lokal pressur på muskelknutor) och muskeltöj. Idrottsmassagen är särskilt lämplig vid smärttillstånd och skador i muskulaturen som kan uppkomma vid b la långvarigt monotont arbete eller under ett idrottsutövande. Läkningen påskyndas, rörligheten återvinns och rehabiliteringstiden förkortas.

Du kan även få hjälp av vår samarbetspartner idrottsskadeexperten.se

Naprapati

Naprapati innebär att korrigera orsak till lidande. Ursprunget är en modernisering av Chiropraktiken i USA under tidiga 1900-talet. De behandlingsmetoder vi använder oss utav är: Manipulation – En snabb rörelseimpuls skickas till leden med hjälp av terpeutens händer. Ett knak/knäpp från vakuumtryck i leden, kan höras. Mobilisering – Liknande metod som manipulationen men rörelsen utförs långsamt och upplevs mer stretchande/töjande för patienten. Mjukdelsbehandling – Omkringliggande vävnad behandlas med olika massage-, stretch-, andnings och pressurtekniker för att uppnå önskad effekt. Det kan vara att “väcka” en hämmad muskel eller minska en spänning i en överaktivmuskel.

Laserterapi

Behandlingen är ENKEL, SNABB, EFFEKTIV och UTAN BIVERKNINGAR. Den riktar sig till att behandla INFLAMMATIONER, SVULLNADER och SMÄRTA eller för att få en allmän biostimulering.

Med Medicinsk Laserterapi avser man att normalisera de felande funktionerna i kroppen. Påverkan sker på cellnivå och enkelt kan man säga att laserljuset är som “bränsle” för cellen. Det aktiverar och ökar farten i cellens olika funktioner. En kärlvidgning sker vilket underlättar för näringsämnen att ta sig till området samtidigt som det hjälper till vid borttransporten av skadliga ämnen.

Laserljus är ett extremt “rent” ljus och strålar, till skillnad frän en vanlig lampa, i EN våglängd där alla ljusvågor dessutom ligger i fas. Våglängden bestäms av det materiel dioden är uppbyggd av.

Det sker en ständig utveckling av denna behandlingsform och det senaste är MLS-tekniken som används hos oss på Naprapatspecialisten. Behandlingen sker då med två olika våglängder som arbetar tillsammans för en effektivare behandling.

Denna MLS-LASER finns i olika versioner och används både på human- och veterinärsidan. Den är lika uppskattad inom den traditionella vården som hos övriga terapeuter. Inom elitidrotten har den en given plats och används av bl.a. svenska fotbollslandslaget och skidskyttelandslaget. Inom travet och ridsporten har laser använts i många år som en väl fungerande terapi.

Generellt kan sägas att akuta skador behandlas oftare än kroniska. En positiv förändring bör ske inom 3-5 behandlingar. En behandling tar några minuter och det är inte ovanligt att man som patient, känner momentan smärtlindring.

Träningsråd

Genom vedertagna tester och analyser och noggrann undersökningsmetodik, kan vi på ett bra sätt lägga upp korrektiva träningsprogram. Både i ett rehabiliterande syfte, men också i ett prehabiliterande syfte, så att du slipper framtida besvär.

Symptom

Andningsproblematik

“If breathing is not normalized, how can anything else be?”

Vi på Naprapatspecialisten har vidareutbildat oss i att behandla och normalisera funktionen för vår stora andningsmuskel; M. Diaphragma. Metoderna är välbeprövade empiriskt som kliniskt. Läs gärna mer på Rehab Prague School

Axelsmärtor

Smärta från skuldrorna är ett väldigt vanligt förekommande tillstånd. Vi tar dagligen emot patienter som besväras av det. Det kan härröras till allt från stel nacke till nedsatt funktion i höfter/bäcken. Med noggrann struktur och undersökningsmetodik lokaliserar Vi just Dina besvärs orsaksproblematik och behandlar samt utformar ett eget träningsprogram för just det.

Diskbråck

Se mer under ischias.

Fot – och fotledsskador

Fotleden och dess olika ben och omkringliggande senor (hälsena, plantar fascia osv).

Ischias

Ischias eller ischiasnerven är kroppens största och längsta nerv, som har en diameter som i storlek motsvarar lillfingret. Ischiasnerven löper på baksidan av båda benen och innerverar muskulatur runt sätet, baksidan på låret samt underbensmuskulatur. När ischiasnerven blir irriterad eller påverkad av inflammation i vävnader runt nervroten närmast ryggraden, brukar detta kallas “ischias”, dess karaktäristika är strålande smärta från ryggen eller höften ner mot benet.
 
I folkmun brukar man tala om ”äkta ischias” respektive ”falsk ischias”. Gemensamt för de båda är att det finns en fokal irritation i ischiasnerven. Men behandlingsförfarandet samt prognosen kan skilja sig dem emellan. Falsk ischias uppstår ofta då någon muskel eller annan vävnad irriterar ischiasnerven perifert i kroppen och inte på grund av en skadad disk/kota i ryggraden. Det vanligaste är att musklerna vid höften är spända och irriterar ischiasnerven, ett så kallat “piriformissyndrom” (Ischiasnerven löper igenom/under piriformismuskeln i sätet. När muskeln blir spänd, kan den trycka på ischiasnerven). Detta är en ganska vanlig orsak till ischiasliknande smärtor. Symtomen är oftast inte lika kraftiga som vid äkta ischias.
 
Vanliga orsaker till falsk ischias kan vara:

 

  • Korta och spända muskler
  • Triggerpunkter i muskulaturen som kan referera smärta liknande ischiasnerven
  • Dysfunktioner i ryggraden
  • Anatomiska benlängdsskillnader
  • Felaktiga skor
  • Gamla skador i fot- eller knä
  • Sjukdomar i ryggen bäckenlederna eller höftlederna

 

Falsk ischias kommer ofta periodvist. Ibland kan man kan vara helt besvärsfri en tid, för att sedan få återfall. Det är då viktigt att behandla orsaken för att förhindra återfall. Vissa personer vet orsaken till varför ischiasbesvären utlöstes. Det kan t ex vara efter ett specifikt lyft eller om man suttit länge och kört bil. Medan vissa har svårt att se ett mönster eller en utlösande faktor.
 
Symtom vid äkta ischias kan vara domningar, stickningar, svaghetskänslor, känselnedsättningar och allt från lätt smärta till mycket kraftig smärta i rygg/säte/ben och ofta ända ned till foten. Vanligt är att man upplever det som jobbigt att sitta samt att nattsömnen störs. Man kan grovt dela in Äkta ischias i två olika kategorier: Diskbuktning och Diskbråck. Det är inte alltid så lätt att kliniskt särskilja dem utan magnetkameraundersökning.
 
Ischias orsakat av diskbuktning
Om en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad, tränger en del av disken ut mellan kotorna och trycker på en spinalnerv, man har då fått en s.k. diskbuktning. Detta kan man behandla med hjälp av olika naprapatiska behandlingstekniker i kombination med korrektiv träning, som vi på Naprapatspecialisten utformar tillsammans med dig. Prognosen för denna ischiassmärta är mycket varierande men kortsiktigt bättre än diskbråckspatienten.
 
Ischias orsakat av diskbråck
Om en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad och diskens kärna tränger ut mellan kotorna och trycker på en spinalnerv har man fått ett diskbråck och man får symptom i ischiasnervens utbredningsområde. Detta kan man i sig inte behandla med naprapati. Men att säkerställa att rätt funktion råder runt diskbråcket är av vikt för att läkningsförloppet ska bli så kort som möjligt. Här är det tyvärr kroppen som måste sköta sitt och läka ut skadan i disken. Ischiassmärtan kommer successivt att klinga av, men det kan ta alltifrån fem månader upptill ett år för själva disken att läka ut. Under tiden är det positivt om man motionerar och rör på sig då detta stimulerar läkningen av disken och förkortar läkningstiden.

 

Kontakta akutvård om:

 • Du har svårt att kontrollera urin eller avföring
 • Du tappar känsel i underlivet
 • Du är vinglig och inte känner var du har fötterna
 • Du får akut ont efter en olycka
 • Du har uttalade ischias domningar, stickningar eller svaghet i benen

Käkledsproblem

Imbalans i käklederna kan ge muskelspänningar i käkarnas muskler som i sin tur kan ge upphov till smärta i ansiktet, huvudet och käklederna. Orsaker kan vara stress, dålig arbetsergonomi, bettfysiologiska besvär såsom ej symetriskt tuggande. Vi tittar på bakomliggande orsaker till besvären vilket innefattar halsryggen och dess muskulatur samt käkleden i sig. Vi kan avgöra om du behöver uppsöka annan vårdgivare för din problematik i käkleden.

Knäproblem

Knässmärta kan innebära allt ifrån att det värker vid ett biobesök, att det smärtar vid trappgång till att knät inte känns pålitligt. Med klinisk undersökning och lång erfarenhet diagnostiserar vi just Ditt besvär. Läs gärna på Knäskador

Ländryggsvärk

Att ha just ont i ryggen kan ha många olika bakomliggande orsaker till grund men vanliga orsaker till ryggvärk är muskelspänningar och stelhet i nacken och ryggen, rörelsedysfunktioner (“låsningar”) i ryggraden, ryggskott, ischias och diskbråck. Det finns dock flera åtgärder som du kan vidta för att stärka ryggen och minska risken för att få ont i ryggen:Träna regelbundet för att hålla bålmuskulaturen i form. Naprapatspecialisten kan hjälpa dig med att utforma ett individanpassat träningsprogram för just Dig samt hjälpa dig att utveckla rätt teknik för att undvika att belasta ryggen i vardagssituationer. Såsom vid fysiskt arbete, bilkörning eller kontorsjobb. Ryggen är starkast när dess normala kurvatur bibehålls (dvs. då den hålls rak och så lång som möjligt), därför ska du försöka hålla ryggen rak och lång när du lyfter tunga föremål och böja knäna i stället för ryggen när du sträcker dig nedåt. Detta får också till följd att det är lår- och sätesmusklerna, som är mycket starkare, som bär upp föremålets vikt. Får du ändå ont i ryggen kommer du att vilja bli av med smärtan så snart som möjligt. Naprapatspecialisten garanterar snabba akuttider.

Ljumskproblem

Smärta från höftleden/ljumsken kan skapa problem för elitidrottaren som för  kontoristen som sitter ned större delen av sin tid. Men även också de som har artros eller andra sjukdomar. Med behandling av ryggrad, bäcken och höftleden, med justering och muskelbehandling kombinerat med övningar som möjliggör mindre smärtande/smärtfri rörelse, löser vi problemet.

Migrän

Med migrän menas återkommande anfall av huvudvärk som kan utlösas av särskilda födoämnen och spänningar i nackmuskulatur. Det finns idag ingen förklaring till varför migrän uppstår, men man har sett ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet kring hjärnan som pågår under migränattacken. Migrän kan komma med eller utan förkänning, så kallad aura. Känningarna kan då vara synfenomen eller känsleförändringar. Huvudvärken är oftast ensidig över ena ögat. Sidoskillnader från gång till gång är vanliga. Huvudvärkens karraktär är sprängande eller dunkande och gör så  ont att man blir illamående, kräks och mer ljud- och ljuskänslig.Ofta  startar migrän som en klassisk spänningshuvudvärk som sedan övergår till ett migränanfall.

Musarm

Var och varannan datoranvändare har någon gång upplevt smärttillståndet kallat musarm. Det är ett samlingsnamn för värk/stelhet i arm, nacke, axlar, rygg, handled och fingrar, och härrörs bland annat till låsta monotona arbetsställningar då musklerna ansträngs under en lång tidsperiod. Framför allt är det grupper av små muskelfibrer som är särskilt utsatta. De kallas “Askungefibrer” och har fått sitt namn av att de är de muskelfibrer som ansträngs först och vilar sist när muskel arbetar. (I sagan var Askungen den som först fick gå upp på morgonen för att arbeta och den som sist fick gå till vila). Dessa “askungefibrer” påverkas negativt av stress och för få pauser i arbetet och de reagerar då med att bli spända vilket tillslut kan leda till överansträngning i musklerna och därmed värk som faller in under begreppet Musarm. Fortsätter man ändå att anstränga musklerna när de redan ömma och överansträngda kan man få svårt att till exempel skriva med en vanlig penna, knäppa knappar och utföra annat arbete då finmotoriken används. Det skapas helt enkelt en kramp och smärta i vissa muskler härrörande musarm-syndromet.
 
Vi på Naprapatspecialisten har lång erfarenhet och goda resultat av att jobba med musarmsrelaterade besvär.
 
Vanliga symtom vid musarm

 • Ont i armen – En molande smärta/ömhet upplevs i armen både när du vilar musklerna och när du anstränger dem.
 • Stel i nacken/smärta i nacken – Kan vara problematiskt att rotera huvudet och till och med orsaka spänningshuvudvärk.
 • Händerna och fingrarna domnar – Kan leda till att du får svårt att göra sådant som kräver arbete av de finmotoriska musklerna. Du kan till exempel få svårt att skriva med en vanlig penna.
 • Kalla händer – Vid långa arbetspass kan du uppleva att fingrar och händer blir kalla. Då kärl kan komma i kläm under vissa muskler runt skuldran/armen som blir spända.

 
Vad ska man göra om du drabbats av musarm? Att bedömma just ditt unika tillstånd som musarm är svårt utan att först ha undersökt dig. Det finns flera olika typer av diagnoser man kan differentiera mellan, som är snarlika just musarmsbesvären. Rekommendationen är därför att uppsöka en naprapat eller liknande terapeut för att få diagnosen fastställd. Om du drabbats av musarm bör du vidta ett antal åtgärder. Musarm försvinner nämligen inte av sig själv om du inte förändrar din arbetssituation.Om du drabbats akut av en inflammation i någon sena skall muskeln inte utsättas för kraftig ansträngning den första tiden tills det att inflammationen lagt sig. Lättare mjuka rörelser av de ömma musklerna är dock sannolikt inte fel eftersom rörelser är bra för blodcirkulationen och bidrar till läkning. Observera att då den akuta inflammationen lagt sig, krävs det träning för att hålla problemet borta tillsammans med rätt korrektiv förändring av arbetsplatsen. Detta kan en naprapat, hjälpa dig med.
 
Några praktiska tips för att ej drabbas av detta tillstånd

 • Gör rörelseövningar flera gånger dagligen och ta mikropauser under arbetsdagen. Det kan till exempel vara att lyfta upp en pärm i vardera arm för att sedan rulla axlarn framåt/bakåt i ca 20 sek. Klart! Upprepa detta en gång per timme. Glöm heller inte bort att variera arbetsställningen flera gånger varje dag.
 • Prova alternativa pekdon till musen och börja använda kortkommandon för att minska antalet musklick.
 • Sist men inte minst viktigt; Styrketräna eller motionera på annat sätt. Vältränad muskulatur drabbas inte lika lätt av överansträngning!

Nacksmärtor

Besvär i nacke och skuldra innebär smärta, värk eller nedsatt funktion i den ena eller båda kroppsdelarna. Besvären kan variera i svårighet och vara under kortare eller längre tidsperioder och då dem är akuta, kallas de torticollis eller nackspärr. Problemen uppkommer oftast av imbalansen mellan för lite träning för musklerna på och mellan skulderbladen och för mycket statiskt arbete och ensidiga arbetsställningar, med händerna framför kroppen. Ofta uppstår så kallade triggerpunkter som kan ge strålande smärta och pirrningar upp till nacken och ut i armarna.

Ryggskott

Ryggskott är beteckning på ett smärtsamt tillstånd som kan uppkomma exempelvis efter en låsning av en eller flera ryggkotor. Låsningen kan uppstå om en led belastas felaktigt. Detta leder till att lederna inte längre fungerar koordinerat, vilket resulterar i smärta och begränsad rörelseförmåga. Låsningar i kotorna kan uppstå på många olika sätt, t.ex. vid lyft av tunga föremål, trauma/skador och felaktiga rörelser vid vanligt leverne och arbetssituationer. Musklerna i det berörda området reagerar med sammandragningar och kramper vilket förstärker smärtan kring den låsta kotan. Andra orsaker till ryggskott kan vara svullna diskar/diskbråck eller en skadad ryggmuskel.

När du fått ryggskott är det till fördel om du rör på dig även om du har smärta och besvär då detta påskyndar själva läkningen och hjälper kroppen att återfå sin normala funktion igen.

Ett annat namn, Lumbago, benämner ryggskott medicinskt. Detta mycket vanligt besvär som sällan beror på någon form av sjukdom. Lumbago brukar sådana ryggbesvär kallas som går över efter ett tag. Även om symtomen försvinner eller minskar sitter ofta orsaken eller delar av orsaken till problemet kvar. Detta gör att problem ofta återkommer eller senare skapar andra problem. Det beror på att core-muskulaturen runt om ryggraden inte fungerar optimalt efter ett smärttillstånd. Det är därför som det är viktigt att göra en undersökning och behandling hos en naprapat eller dylikt, som kan hjälpa dig med ett skräddarsytt träningsprogram för just dina besvär. Lumbago bör alltid utredas ordentligt för att minska risken för återfall och för varningssignaler för ev kommande diskbråck. Ffa om patienten har svårt att sitta ner, är sned i ryggen, om problemet är återkommande eller långvarigt.

Vid akut Lumbago (ryggskott) kommer smärtan ofta relativt plötsligt och kan vara skärande, huggande eller molande. Det kan kännas som om ryggen håller på att gå av. Ibland kan smärtan stråla ut i låren eller längre ned längs ett ben och då kallas det “Ischias”. Smärtan kan även komma smygande med en gradvis ökande värk och känsla av trötthet i ryggen. Akut Lumbago kan ofta behandlas mycket effektivt hos en naprapat.

Schlatter

Schlatter, drabbar främst idrottande pojkar i 10-14 årsåldern. Detta beror på en överbelastning i knäskålens senfäste på underbenet. Tillståndet är självläkande men processen kan ta lång tid. Vi hjälper med riktad träning för detta och egenvård.

Spänningshuvudvärk

Detta tillstånd uppträder oftast i bakhuvudet, hjässa, ögon samt panna och är av tryckande karaktär. Värken kan även påvisas i nacke, käkar och tinningar. Huvudvärken uppkommer allt som oftast under och efter långvarigt och lågintensivt statiskt arbete under icke-ergonomiska arbetsförhållanden. Stress, psykiska påfrestningar, synfel och inte helt korrekt bettfysiologi, är andra orsaker som kan ligga till grund för spänningshuvudvärk. Liksom direkt trauma mot nacke och huvud. Det viktiga är att hitta grundorsaken till problematiken. Därför utförs en grundlig undersökning innan behandlingen genomförs. Vi behandlar nacke, bröstrygg och ansiktets muskulatur med hjälp olika manuella tekniker mot leder och muskler. Du får också tips och råd hur du själv kan förhindra uppkomsten av fortsatta besvär. Det kan vara förändringar i sömnvanor, kost, träning och ergonomi.

Stelhet

Många upplever stelhet som ett problem. Det kan vara stel nacke/rygg eller stela baksidor av låren.
Det kan dels härstamma genetiskt men alltför ofta stöter vid på det som benämns som “funktionell stelhet”. Ett exempel kan vara att stel nacke kommer av att skulderbladet inte stabiliseras med korrekt timing och muskler, då behöver nackens muskler hjälpa till. Ett annat är att baksidan på låren känns strama pga. att bålens muskler inte arbetar helt optimerat och Hamstrings kompenserar för detta. Ibland hjälper det att stretcha partiet men ofta blir resultatet ännu bättre om man samtidigt hittar källan till varför området är stelt, och jobbar med den delen kombinerat. Det skulle kunna vara att stärka upp skulderbladets muskler för att avlasta nackens muskulatur.

Muskler och leder blir spända och strama av en annan anledning. Det gäller att hitta orsaken till det.

Tennisarmbåge

Vid detta tillstånd är smärtan förlagd till armbågens utsida. Ibland kan smärtan även stråla ned mot underarm och hand och ibland upp mot axeln. En vanlig orsak till smärta i armbågen är överbelastning av underarmens muskler eller dess fästen. Tennisarmbåge kan uppstå av upprepade ensidiga rörelser och statiska belastningar. En annan vanlig orsak är att skuldrans muskler ger en smärta som strålar ut mot armbågen. sk. Satelittriggerpunkter.

Värk vid graviditet

Värk vid graviditet upplevs av många. Denna värk är förstås i varierande grad. Vissa har kraftigare värk än andra. För många varierar den även vid första, andra, tredje osv barnet. Ofta beror värken av faktisk foglossning och kraftig överrörlighet men inte helt sällan ligger värken till grund av den livsstilsförändring som patienten går igenom, då träning och övrig rörelse blir begränsad av en tyngre mage. Vi arbetar ofta och gärna med gravida personer, då behandlingen kan göra stora förändringar för patientens upplevda smärta. Vi på Naprapatspecialisten är utbildade under Katarina Woxnerud och “Mammamage”. Som certifierade Mammamagetränare finns både för dig som tränar under din graviditet och för dig som vill återträna din mage efter graviditet. Läs gärna mer på Mammamage

app_icon kopia